آموزش تحلیل های آماری به وسیله ی نرم افزارExcel

نرم افزار Excel به عنوان نرم افزار اداری و غیر تخصصی بین کاربران مشهور شده است. و در طبقه بندی های جزو نرم افزارهای تخصصی محسوب نمی شود. اما کمپانی ماکروسافت امکانتی در این نرم افزار تعبیه کرده است که به کاربر امکان می دهد تا تحلیل های آماری را به وسیله ی آن انجام می دهند. در این بخش مطالب و مقالاتی ارائه می شود که به چگونگی انجام تحلیل های آماری به وسیله ی این نرم افزار آموزش داده شده است.برای دریافت هر متن بر روی تصویر کلیک کنید.
با قرار دادن نشانگر موس بر روی هر تصویر مطالبی که در فایل مربوطه آموزش داده شده است نشان داده می شود.

                    
                                                  

                                                  

    

                             
                                                                                                            
به زودی ......


                        

                       

                        


                       

---- >   ترسیم نمودار خطا در اکسل (Error Bar)