جهت ارسال پروژه های آماری یا برآورد هزینه تحلیل های آماری می توانید از طریق راه های زیر فایل های خود را بفرستید:
  • از طریق تلگرام و واتساپ :     4066 769 0912
 
  • از طریق ایمیل:      kh.stat@yahoo.com