درباره ما                                                                                                                          


پژوهش، کندوکاو و تحقیق، اهمیت شایانی در جوامع دانشگاهی برای اهل علم، در بازار برای مدیران و در سیاست برای حاکمان دارد. پژوهش، راه رسیدن به علم و آگاهی است و در این میان، علم آمار، پلی برای پیوند اطلاعات و داده ها به علم و واقعیت است. گاه اهمیت آمار و استنباط های صحیح از داده ها به اندازه ای است که می توان یافته های آماری را ثمره و میوه پژوهش دانست.

تحلیل آماری، حوزه ای علمی و تخصصی است که نیازمند تسلط بر علم آمار، تسلط بر نرم افزارهای آماری و توانایی استنباط صحیح وتفسیر یافته ها است. پیشنهاد می کنیم پژوهش ها و تحقیقات ارزشمند خود را درهر زمینه ای و هر مقطعی با مشورت آماردانان و روش شناسان پیوند بزنید تا از اشتباهات آماری در زمینه روش های آماری، کار با نرم افزارها و تفسیر نتایج در امان باشید و حاصل کار پژوهشی شما با تحلیل های آماری ضعیف و حتی اشتباه، زیر سوال نرود.

از نگاه بسیاری از پژوهشگران، علم آمار علمی پیچیده و محض و ملالت آور است. سعی ما در مرکز تحلیل آماری خوارزمی بر آن بوده است که نتایج تحلیل آماری را به زبانی روان و ساده به شما ارائه دهیم تا ضمن حفظ دقت علمی، نتایجی ملموس و کاربردی از تحلیل آماری خویش بدست آورید. ما مشاوره و انجام تحلیل آماری را حرفه و علاقه خود می دانیم و می کوشیم خدماتی شایسته به شما ارائه دهیم. ما ادعا نمی کنیم که در تحلیل آماری بهترینیم اما هدف و تلاش ما بر ارائه تحلیل های آماری دقیق، معتبر، قابل فهم و روان است و این هدف را به پشتوانه اندوخته علمی و تجارت چندین ساله خویش دنبال می کنیم.

در هفتمین سال فعالیت مرکز تحلیل آماری که با مشاوره و انجام تحلیل آماری حدود 700 مقاله، پایان نامه، رساله دکترا و طرح پژوهشی همراه بوده است، ما همچنان به بهبود و تقویت غنای علمی و گسترش توانمندی های خود در زمینه روش ها و نرم افزارهای آماری می اندیشیم...

 


 
»»»» مروری بر تالیفات ما

»»»» خدمات ما


»»»» ارتباط با ما


»»»» قرارداد و تعرفه خدمات

»»»» مجوزهای اخذ شده

»»»» تجربه 7 ساله 

رزومه اینجانب رامین کریمی:

  1. تالیف کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS"
  2. برگزاری کلاس های آموزشی متعدد در زمینه نرم افزارهای آماری
  3. صدها ساعت مشاوره آماری به دانشجویان، محققین و علاقه مندان به نرم افزارهای آماری
  4. داوری و ارزیابی ده ها مقاله و پایان نامه
  5. تحلیل آماری حدود 700 مقاله، پایان نامه مقطع ارشد و دکترا، طرح های پژوهشی و سازمانی


مدیر مرکز: رامین کریمی