به نام خدا
مرکز خدمات آماری خوارزمی
«قرارداد: توافقات اولیه، روش انجام کار و تعرفه تحلیل آماری »
 
_______توافقات اولیه
 
زمان: مدت زمان انجام سفارش توافقی بوده و از کارهای فوری (1 روز) تا کارهای عادی (10 روز) متغیر است.
 
مکان: سفارش تحلیل آماری می تواند به صورت حضوری و یا به صورت غیرحضوری و از طریق سایت، تلگرام، ایمیل و تلفن انجام شود.
 
تعرفه: تعرفه به صورت تحلیل آماری توافقی و در ابتدای کار تعیین می شود. 50 درصد مبلغ، هنگام شروع تحلیل آماری و 50 درصد دیگر بعد از ارسال تحلیل آماری و تایید اولیه توسط شما دریافت می شود. پشتیبانی رایگان است.
 
پشتیبانی 1: هر تحلیل­ آماری شامل مشاوره رایگان می شود. این مشاوره به صورت تلفنی یا حضوری انجام می شود.
 
پشتیبانی2: پشتیبانی کار (انجام تغییرات و اصلاحات) رایگان است. و هر تحلیل آماری از 12 ماه پشتیبانی برخوردار است.
 
نکته پایانی: مرکز موظف به ارائه نتایج به صورت دقیق و علمی بوده و نتایج به همراه جداول و تفسیرهای لازم و با ارائه منبع علمی ارائه می شود. 
 
______مراحل اجرای پروژه

مراحل اجرای یک پروژه آماری از قبیل مقالات، پایان نامه و رساله دکترا از گام اول تا گام آخر در الگوی زیر نشان داده شده است
_______تعرفه تقریبی تحلیل های آماری

(جهت برآورد دقیق حق الزحمه پروژه آماری خود، اطلاعات اولیه کار خود را برای ما ارسال نمایید: پرسشنامه، فرضیه ها و مدل و..)
 
مزایا ارائه تحلیل­ ها تایپ شده و به همراه کلیه جداول و تفسیرهای لازم
پشتیبانی رایگان تا 12 ماه مشاوره آماری رایگان
ارائه تفسیرها و جداول به شیوه استاندارد و علمی
تحویل کار در قالب  Wordو PDF
ارائه خروجی های تحلیل های انجام شده در قالب Word
 

 

تعرفه تحلیل های آماری
نوع تحلیل تعرفه پایه دامنه قیمت
(به هزار تومان)
ورود داده های
پرسشنامه
پایان نامه کارشناسی
 
75 (75 تا 150) کلیکی 6 تومان
مقاله
 
100 (100 تا 250)
مقاله ISI
 
150 (150 تا 250)
پایان نامه ارشد
 
200 (200 تا 500)
رساله دکترا
 
250 (250 تا 900)
 

تعرفه مشاوره و آموزش نرم افزارهای آماری
 

تعرفه آموزش نرم افزار
و مشاوره آماری
ساعتی 40 الی 90 هزارتومان

نکته: تعرفه ها متناسب با نوع نرم افزار و میزان تخصصی بودن درخواست شما تغییر می کند
 

نکته: جهت تعیین دقیق تعرفه انجام پروژه و مشاوره آماری از طریق لینک زیر با ما در ارتباط باشید.

»»»» استعلام قیمت (پروژه، مشاوره و آموزش)