ورود اطلاعات پرسشنامه به نرم افزار

در پژوهش هایی که از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود، بعد از گردآوری پرسشنامه های تکمیل شده، باید اطلاعات پرسشنامه ها (به صورت دستی) وارد نرم افزار آماری شود تا بتوان تحلیل های آماری را بر روی داده ها انجام داد. این داده ها را می توان وارد برنامه هایی مانند اکسل یا  SPSSنمود.

در برخی از پژوهش ها و تحقیقات، پژوهشگر اقدام توزیع پرسشنامه در بین افراد زیادی نموده است. به عنوان مثال یک دانشجوی مقطع دکترا اقدام به تحقیق بر روی 800 دانش آموز نموده است که به دانش آموز یک پرسشنامه با تعداد 200 سوال داده است و باید تمامی این 800 پرسشنامه را که تعداد زیادی سوال دارد را وارد برنامه آماری کند. ورود اطلاعات انبوه به برنامه آماری بسیار زمان بر بوده و برای پژوهشگرانی که وقت کافی برای این کار ندارند امکان پذیر نیست.

 

ما در مرکز آماری خوارزمی دو خدمت را برای شما در نظر گرفته ایم. خدمت اول رایگان بوده و شامل آموزش فایل ورود اطلاعات به برنامه اکسل به همراه فایل یا قالب اختصاصی اکسل برای ورود اطلاعات پرسشنامه شماست. خدمت دوم شامل ورود اطلاعات به پرسشنامه است. چنانچه به دلایلی مانند کمبود وقت تمایلی به ورود اطلاعات پرسشنامه های خود به برنامه آماری ندارید ما آماده ایم تا اطلاعات پرسشنامه شما را با دقت بالا وارد برنامه های آماری نماییم. برای این کار تنها لازم است پرسشنامه های خود را برای ما ارسال نموده و یا به صورت حضوری تحویل دهید.

تعرفه ورود اطلاعات پرسشنامه به برنامه آماری، بستگی به نوع پرسشنامه و نوع پاسخ ها دارد. چنانچه پرسشنامه به صورت طیف لیکرت 5 گزینه ای طراحی شده باشد (با گزینه هایی مانند کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در این صورت هزینه ورود اطلاعات هر سوال 25 تومان است. یعنی به ازای ورود پاسخ هر سوال 25تومان هزینه دریافت می شود. اگر این پرسشنامه 10 سوال داشته باشد، هزینه برابر با 250 تومان است. یعنی به ازای ورود پاسخ های یک پرسشنامه ده سوالی به برنامه آماری، 250تومان (2500 ریال) دریافت می شود. اگر 1000 نفر به این پرسشنامه ده سوالی پاسخ داده باشند، با ضرب عدد 1000 در عدد 250، هزینه ورود اطلاعات برابر با 250 هزار تومان است.
با توجه به تنوع پرسشنامه ها و تنوع پاسخ ها، جهت تعیین قیمت نهایی، یک نسخه از پرسشنامه را به همراه شیوه پاسخ گویی و تعداد پرسشنامه ها برای ما ارسال نمایید تا قیمت دقیق کار شما تعیین شود.