ترسیم نمودار خطا در نرم افزار اکسل 2016


نمودار خطا از نمودارهایی است که کاربرد زیادی در رشته های گوناگون مانند علوم پایه، کشاورزی، پزشکی و ... دارد. میزان خطای استاندارد یا میزان انحراف معیار هر متغیر به صورت خطوطی در بالا و پایین هر نمودار ترسیم می شود که بر اساس آن می توانیم در مورد برابربودن یا تفاوت میانگین گروه ها یا متغیرها قضاوت کنیم و محدوده و دامنه هر پارامتر را اندازه گیری کنیم.
در این آموزش نحوه ترسیم نمودار خطا در نرم افزار اکسل 2016 را آموزش می دهیم، با ما همراه باشید.

معمولا مقدار خطای استاندارد هر متغیر بر روی نمودار ستونی ترسیم می شود. هر گروه دارای میانگین و خطای استاندارد ویژه ای است که بر روی نمودار میله ای یا ستونی قرار می گیرد. خطای استاندارد از میانگین را با SEیا SEm (Standard Error of Mean) نشان می دهند.

برای آشنایی با مفهوم خطای استاندارد کلیک کنید.

---  مثال
نمرات زیر مربوط سن 30 نفر است که این 30 نفر در سه گروه قرار می گیرند: طول عمر مردم ژاپن، طول عمر مردم پاکستان و طول عمر مردم سودان. قصد داریم نمودار ستونی میانگین این سه گروه را ترسیم کنیم و همچنین، نمودار خطای استاندارد از میانگین این متغیرها را نیز بررسی کنیم که آیا میانگین طول عمر (امید به زندگی) در بین مردم سه کشور تفاوت دارد یا خیر.


ابتدا میانگین و خطای استاندارد هر کشور را بدست می کنیم
نمودار ستونی طول عمر 3 کشور را برحسب میانگین ترسیم می کنیم (دو سطر مربوط به اسم گروه ها و مقادیر میانگین را انتخاب می کنیم، بر روی گزینه Insert کلیک می کنیم.


 
 

بر روی نمودار کلیک میکنیم تا منوی آن فعال شود، سپس بر روی افزودن عنصر نمودار (Add Chart Element)کلیک می کنیم
گزینه میله های خطا (Error bars) و سپس گزینه Standard Errorsرا فعال می کنیم.


برای انجام تنظیمات نمودار خطا کافیست یک بار بر روی نمودار خطا (نه کل نمودار) کلیک کنیم تا گزینه نمودار خطای عمودی (Vertical Error Bars) فعال شود.
اگر می خواهیم نمودار خطا حد بالا و پایین را شامل شود گزینه Bothرا فعال کنیم
اگر می خواهیم انتهای نوارها لبه دار باشد گزینه Capرا تیک می زنیم
بر روی گزینه Customکلیک می کنیم و سپس گزینه مشخص کردن مقادیر (Specify Value) را انتخاب می کنیم.در پنجره ای که به وجود می آید در کادر Positive Error Valueکلیک می کنیم و سپس مقادیر خطای استاندارد را مشخص می کنیم(اعدا داخل کادر را پاک می کنیم و با موس، خانه هایی که مقادیر خطای استاندارد در آن است را انتخاب می کنیم). همین عمل را در کادر Negative Error Valueتکرار می کنیم.
 

در نهایت نمودار ستونی میانگین متغیرها به همراه مقادیر خطای استاندارد (از میانگین) بدست می آید.

 


منبع: مرکز آماری خوارزمی
 کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است
نویسنده:  رامین کریمی (تحلیل گر آماری)