مرکز آماری خوارزمی دوره های آموزشی زیر را در تابستان 1395 برگزار می کند____  دوره آموزشی نرم افزار  SPSS 

(سطح یک: 16 ساعت: 4 جلسه چهار ساعته) (به همراه ارائه کتاب و جزوه آموزشی و نسخه نرم افزار)(با پذیرایی میان جلسه) (دو جلسه در هفته) (هزینه دوره: 240 تومان)  (ظرفیت: 3 تا 7 نفر)

____  دوره آموزشی نرم افزار  SPSS 

( سطح دو: 10 ساعت: 3 جلسه) (به همراه ارائه جزوه آموزشی و نسخه نرم افزار)(با پذیرایی میان جلسه) (طی دو هفته) (هزینه دوره: 180 تومان)  (ظرفیت: 3 تا 7 نفر)

____  دوره آموزشی نرم افزار AMOS  

(8ساعت: دو جلسه چهارساعته) (به همراه ارائه جزوه آموزشی و نسخه نرم افزار)(با پذیرایی میان جلسه) (طی دو روز) (هزینه دوره: 180 تومان)  (ظرفیت: 3 تا 7 نفر)


____  دوره آموزشی نرم افزار PLS  

(8ساعت: دو جلسه چهارساعته) (به همراه ارائه جزوه آموزشی و نسخه نرم افزار)(با پذیرایی میان جلسه) (طی دو روز) (هزینه دوره: 180 تومان)  (ظرفیت: 3 تا 7 نفر)


____  دوره آموزشی نرم افزار LISREL 

(8ساعت: دو جلسه چهارساعته) (به همراه ارائه جزوه آموزشی و نسخه نرم افزار)(با پذیرایی میان جلسه) (طی دو روز) (هزینه دوره: 180 تومان)  (ظرفیت: 3 تا 7 نفر)


 
نام دوره مدت دوره سطح تاریخ برگزاری شهریه دوره ها
آموزش SPSS 16 ساعت مقدماتی و متوسط 26 تیر 240/000
28 تیر
2 مرداد
4 مرداد
آموزش SPSS 10 ساعت پیشرفته مرداد 95 180/000
آموزش LISREL 8 ساعت مقدماتی تا پیشرفته 30 تیر 180/000
31 تیر
آموزش AMOS 8 ساعت مقدماتی تا پیشرفته 13 مرداد 180/000
14 مرداد
آموزش PLS 8 ساعت مقدماتی تا پیشرفته 27 مرداد 180/000
28 مرداد
 
 


enlightened با پکیج کم نظیر آموزش معادلات ساختاری با LISREL و PLS آشنا هستین؟  (کلیک کنید)

 
  • توضیحات دوره ها
1)     دوره آموزشی نرم افزار SPSS  (سطح مقدماتی و متوسط)

محتوای دوره:
آشنایی با نرم افزار
ورود داده به نرم افزار
آمار توصیفی (فراوانی ها، شاخص های گرایش به مرکز، شاخص های پراکندگی، نمودارها)
آماده سازی داده ها (میانگین گیری، کدگذاری متغیرها، مقادیر پرت، داده های ناقص، نرمال بودن داده ها)
آزمون پایایی (آلفای کرونباخ)
آزمون اعتبار یا روایی (تحلیل عاملی اکتشافی)
آزمون های همبستگی (آزمون مجذور کای، پیرسون و اسپیرمن)
آزمون رگرسیون ساده و چند متغیره
آزمون های مقایسه ای یا تفاوتی (آزمون های tو آزمون تحلیل واریانس)
آزمون های ناپارامتریک (آزمون فریدمن، یومن وایتنی، ویلکاکسون، و ...)
نحوه گزارش و ارائه نتایج برای مقاله و پایان نامه

2)     دوره آموزشی نرم افزار SPSS  (سطح پیشرفته)

همبستگی تفکیکی
تحلیل مسیر
رگرسیون لجستیک
آزمون های مانووا و مانکووا و اندازه های مکرر
خوشه بندی (کلاسترینگ)
نحوه گزارش و ارائه نتایج برای مقاله و پایان نامه

3)     دوره آموزشی نرم افزار LISREL

آشنایی با مفاهیم، کاربردها و مفروضات مدل سازی
تحلیل عاملی تاییدی (مرتبه اول و مرتبه دوم)
آزمون مدل ساختاری
آزمون میانجی گری
تفسیر و گزارش نتایج
نحوه گزارش و ارائه نتایج برای مقاله و پایان نامه

4)     دوره آموزشی نرم افزار PLS

آشنایی با مفاهیم، کاربردها و مفروضات مدل سازی
تحلیل عاملی تاییدی (مرتبه اول و مرتبه دوم)
آزمون مدل ساختاری
آزمون تعدیل گری و میانجی گری
تفسیر و گزارش نتایج
نحوه گزارش و ارائه نتایج برای مقاله و پایان نامه

5)     دوره آموزشی نرم افزار AMOS

آشنایی با مفاهیم، کاربردها و مفروضات مدل سازی
تحلیل عاملی تاییدی (مرتبه اول و مرتبه دوم)
آزمون مدل ساختاری
آزمون میانجی گری
 
تفسیر و گزارش نتایج
نحوه گزارش و ارائه نتایج برای مقاله و پایان نامه

 
  •   نکات
  1. آموزش ها به همراه نحوه تفسیر و گزارش نتایج ارائه می شود
  2.  نرم افزارها به صورت کاملا کاربردی آموزش داده می شود
  3.  به دلیل حفظ کیفیت دوره ها، حداکثر ظرفیت دوره ها 7 نفر خواهد بود
  4.  همراه داشتن لپ تاپ الزامی است
 
 
  • مدرس دوره های آموزشی
رامین کریمی

مولف کتاب راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS
سابقه تحلیل و مشاوره آماری 500 مقاله و پایان نامه
لیسانس مهندسی کشاورزی، ارشد جامعه شناسی از دانشگاه خوارزمی
 
  •   مکان برگزاری دوره ها
تمامی دوره های در کلینیک تخصصی دکتر کاکاوند و دکتر حق رنجبر برگزار می شود

آدرس: کرج ، جهانشهر ، خیابان شهید بهشتی، بین بانک ملی و بانک صادرات، نبش خیابان کسرا، ساختمان نگین البرز، طبقه اول ، واحد 1،  کلینیک تخصصی روان شناسی دکتر علیرضا کاکاوند  (نقشه)


 

ثبت نام اولیه دوره ها (کلیک کنید)