مقدمه (در پروپوزال)

مقدمه شمای کلی یا چکیده ای از کل طرح پژوهش شماست. نگارنده از این طریق می خواهد خواننده را با مبانی و کلیات موضوع پژوهش  مورد نظر خود آشنا کند. مقدمه نباید بیش از حد طولانی و دربرگیرنده مطالب حاشیه ای و غیرمرتبط باشد. به عبارت دیگر مقدمه به تاریخچه کلی پژوهش  اشاره می کند به طوری که هرکس با خواندن مقدمه بتواند درک کند که پژوهشگر قصد انجام چه پژوهش  را دارد. بنابراین پژوهشگر بهتر است مقدمه را در پایان پژوهش  نیز اصلاح کند. معمولا برای قسمت مقدمه حداکثر تا 3 صفحه را در نظر می گیرند.

برای نوشتن مقدمه شما آزادید که چه مطالبی بنویسید ولی توجه کنید که مطالب شما باید زمینه ساز بحث اصلی باشد. می توانید از وضعیت دنیا و کشور خودمان در خصوص متغیر مورد نظرتان صحبت کنید، می توانید از تئوری ها و نظریه ها مدد بگیرید، می توانید از سوانح و اتفاقات استفاده کنید، .... اما هرچه می نویسید حتما باید منبع موثق داشته باشد و ارجاع دهی به آن ضروری است و ضمنا تمامی مطالبتان باید به موضوع اصلی مرتبط باشد.

فرض کنید می خواهید مقدمه یک پژوهش  در زمینه اهمیت مسابقات ورزشی در خوابگاه های دانشجویی را بنویسید. مقدمه پروپوزال شما در این زمینه می تواند در خصوص معرفی زندگی خوابگاهی و مفهوم بهبود زندگی خوابگاهی، بخشنامه های مرتبط، و قوانین مربوطه باشد و در ادامه به اثرات ورزش بر سلامت و بهبود زندگی فردی و جمعی پرداخته و اشاره ای هم به ورزش در محیط دانشگاه و خوابگاه نمایید و حتی اگر می خواهید از مدل های موجود استفاده کنید، مدل را هم در این بخش معرفی کنید و در ادامه با یک جمله، ارتباطی مقدمه را به بقیه مطالب موجود در پروپوزال وصل کنید. 

 

منابع
صفری شالی، رضا (1386) راهنمای تدوین طرح تحقیق (پروپوزال نویسی)، تهران: فرهنگ و جامعه.
سایت دکتر زهرا کشکر (آدرس: www.sarakeshkar.com)
بیان مسئله در پروپوزال و پایان نامه

 

از بخش های مهم و زیر بنایی برای نگارش پیش نویس طرح پژوهشی، بیان مسئله است که ضمن آشنا نمودن خواننده با موضوع تحقیق در روشن نمودن مراحل بعدی پژوهش مثل اهداف و روش، تاثیر بسیار دارد. در این بخش محقق اطلاعات زمینه ای و ابعاد مختلف موضوع ، دلایل انتخاب و فواید ناشی از تحقیق را به روشنی توضیح می دهد تا ایده تحقیق موجه جلوه کند و ضرورت انجام آن احساس شود و اهمیت آن آشکار گردد. بیان مسئله همچنین در ارائه طرح به مسئولین و سازمان های تامین کننده بودجه و توجیه آنان کاربرد دارد.
در نگارش این مبحث باید ابتدا به ارائه موضوعات کلی پرداخت، سپس طی یک روند منطقی موضوع موردنظر را به طور اختصاصی شرح داد. به عنوان مثال اگر موضوع مورد بررسی تاثیر نوعی وسیله پیشگیری از بارداری است، بهتر است اول اشاره ای مختصر به مشکلات ازدیاد جمعیت نمود. سپس راه های کنترل جمعیت و راه های پیشگیری از بارداری و در نهایت به طور اختصاصی به روش مورد نظر پرداخت. توجه به نکات زیر در تدوین بیان مساله ضروری است:
 

  •  تعریف مساله (توضیح بنیادی موضوع ، تبیین ابعاد و وسعت آن)
  •  اهمیت مساله (با تاکید بر منابع علمی و اطلاعات جدید)
  •  راه حل های موجود (با تاکید بر منابع علمی و اطلاعات جدید
  •  لزوم اجرای پژوهش (مثل عوارض ناشی از تداوم مشکل 
  •  اشاره به آنچه می خواهد انجام شود همراه با اشاره ای کلی به اهداف و جمعیت مورد مطالعه.

 
به عبارت دیگر باید خاطرنشان ساخت که در بیان مساله باید به موارد زیر توجه شود: 1) تعریف مساله، 2) بررسی وضع موجود، 3) دورنمای آینده، 4) بیان مساله مورد نظر به صورت جمله خبری یا سوالی.
پس پژوهش با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مساله اصلی که در قالب یک پرسش بیان می شود، انجام می گیرد. بدین ترتیب باید حول محور یک مساله اصلی، سازماندهی شود تا در نهایت بتواند با آن مساله پاسخ دهد.