آموزش خصوصی و نیمه خصوصی تحلیل آماری
 

امروزه تحلیل آماری عضو ثابت فعالیت های پژوهشی شده است و دانشجویان و پژوهشگران ناچار هستند برای پیشبرد فعالیت های پژوهشی خود به یک یا چند نرم افزار آماری مسلط باشند. گرچه شرکت ها و موسسات آماری متعددی وجود دارند که تحلیل های آماری را برای شما انجام می دهند اما در مواردی که برخی نرم افزارها به طور مداوم و در تحقیقات متعددی مورد نیاز هستند، پژوهشگران بهتر است با طرز کار با این گونه نرم افزارها آشنا شوند که این امر منجر به صرفه جویی در هزینه و فهم بهتر نتایج و یافته های آماری خواهد بود.

در کنار حل نیازهای آماری، تسط بر نرم افزارهای آماری یک مزیت برای افراد جویای کار یا یک امتیاز برای ترقی شغلی برای افراد شاغل است. در برخی از شرکت های خصوصی یا سازمان های دولتی به دلیل کاربرد عملی این شرکت های یا سازمان در فعالیت هایی که دارند، کارمندان یا متخصصان شاغل باید به نرم افزارهای آماری مسلط باشند. 
مرکز آماری خوارزمی با تجربه علمی و عملی در پروژه های متعدد آماری، آماده است تا به صورت خصوصی یا نیمه خصوصی در دفتر شما یا در دفتر کاری مرکز خوارزمی، دوره های مقدماتی و پیشرفته را برگزار کند. نوع مباحث آموزشی و نرم افزارها، متناسب با نیاز شما طرح خواهند شد.
 

این آموزش ها شامل نرم افزارهای زیر است:

SPSS   -   AMOS   -   LISREL   -   PLS   -   EViews  

 
برای درخواست دوره های آموزشی با ما تماس بگیرید.